Motorische handicaps


Motorische handicap

Motorische handicaps zijn handicaps waarbij sprake is van houdings- en bewegingshandicap en/of stoornissen in het bewegen.

Verlammingen:
- verlamming van een van de ledematen
- verlamming van beide ledematen
- verlamming van drie of vier ledematen
- hemiplegie (halfzijdige verlamming)

Stoornissen in de samenwerking van de spieren:
- tremor (beven, trillen)
- matige tot ernstige ataxie (co÷rdinatiestoornissen)
- matige tot ernstige spasticiteit (abnormaal hoge spierspanning en spieractiviteit)
- matige tot ernstige athetose (aanhoudende krampachtige buig - en strekbewegingen)

Ontbreken van ledematen:
- aangeboren gebreken
- amputatie

Misvorming of vergroeiing van botten en/of gewrichten:
- reumatische aandoeningen
- osteoporose (botontkalking)
- heup - en rugafwijkingen en misvormingen (zoals scoliose: zijdelingse verkromming van de
  ruggengraat
- overige afwijkingen/misvormingen (zoals klompvoetje)

Spierziekten en spieraandoeningen:
- hypothonie (verminderde kracht en spierspanning)
- spierontstekingen

Zie verder ook veelvoorkomende motorische stoornissen

Definitie lichamelijk gehandicapt

Definitie verstandelijk gehandicapt

Definitie zintuiglijk gehandicapt

Definitie meervoudig gehandicapt


     SPW3 SPW4 en MZ  Home