Slotverklaring van Arcen


Veel  van de huidige ontwikkeling in de diverse instellingen voor verstandelijk gehandicapten heeft te maken met de slotverklaring van Arcen. In het plaatsje Arcen zijn vele verstandelijk gehandicapten bij elkaar geweest en hebben op basis van gesprekken, uitwisselingen, discussies, etc. een verklaring opgesteld waarbij zij te kennen hebben gegeven hoe ze willen leven en hoe ze hun plek in deze maatschappij zien.

Slotverklaring 1e congres van mensen met een verstandelijke handicap

Wij, deelnemers van het ZVG-congres 'Laat je zien, laat je horen' bijeen in Arcen op 21 april 1994,  overwegende,

 -      dat wij voor het eerst in Nederland samen hebben kunnen
         praten  over ons eigen leven

 -      dat tot nu toe vooral anderen over ons beslissen

 -      dat wij ons niet serieus genomen voelen

 Verklaren hierbij

 -      wij willen zelf kiezen met wie wij willen wonen, in wat voor huis en
        met welke begeleiding

 -      wij willen een echte baan en als normale werknemers behandeld en
        betaald worden

 -      het is niet leuk om altijd met dezelfde mensen te wonen, te werken,
        op vakantie te gaan, te sporten enzovoorts

 -      iedereen leert van zijn fouten; wij krijgen die kans niet; wij kunnen
        veel meer en wij willen dus niet langer betutteld worden

 -      wij willen dat er serieus naar ons geluisterd wordt en dat mensen
        tegen ons niet doen alsof;

 en gaan nooit meer over tot de orde van dag

Arcen, 21 april 1994

Vraag 18:    Zoek in tijdschriften, vakliteratuur, etc. naar de achtergrond van de slotverklaring van Arcen. 
                   Wat vind jij van deze verklaring en de achtergrond hiervan? 
                  Beschrijf ze, geef je mening weer en verwerk dit in je werkmap.   

     SPW3 SPW4 en MZ  Home